söndag 10 mars 2013

Årsmöte

Efter regn kommer sol som det heter. Vidda fick fina priser på årsmötet hon har erövrat vandringspriset för bästa hund på SKOG på ordinarie skogsprov, det blev två fina vandringspris för det.

Mellansvenskas vandringspris är den fina tjädern och Rolf Johanssons vandringspris är tennpannan.
 
 
Två 1:a pris diplom med tillhörande glas
 

Inga kommentarer: